Au Porkanchang

Clientอู่ ป.การช่าง
SkillGraphic

Project Description

อู่ป.การช่าง
 
 
อู่ป.การช่าง ก่อตั้งและจดทะเบียนขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 บนเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ รับซ่อมงานประกันภัยมากกว่า 30 บริษัทประกัน ทั้งรถเล็ก ปิคอัพ รถเก๋งทุกยี่ห้อ รถใหญ่ รถสิบล้อรถหกล้อ ทุกยี่ห้อทุกประเภท