Joy Dry Aged

ClientJoy Dry Aged - จอย ดรายเอจ
SkillsPhotography / Facebook Services/ Website E-Commerce / Line OA / Graphic

Project Title

Joy Dry Aged เนื้อดรายเอจ เนื้อพรีเมียม จำหน่ายเนื้อนำเข้าขายส่ง ขายปลีกและรับดรายเอจเนื้อ ด้วยเครื่อง Dry A Holic รับดรายเอจเนื้อ บ่มเนื้อ “รสชาติ ความนุ่ม ที่ยอดเยี่ยม” ด้วยความเย็นอุณหภูมิ 0-5 องศาเซลเซียส ท่ามกลางการควบคุมความชื้นไม่เกิน 70% ภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสม ทำให้เนื้อที่ผ่านการดรายเอจแล้วมีความนิ่ม นุ่ม และมีรสชาติของความเป็นเนื้อที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นกว่าเนื้อปกติ