Maithong Nest

Clientไหมทอง เนส - Maithong Nest
SkillWeb Design / Graphic

Project Description

กว่า 20 ปีมาแล้ว ที่เราได้ศึกษาเทคนิคการดึงนกนางแอ่นชนิดกินรัง มาอยู่อาศัยในพื้นที่ที่เราจัดให้โดยนกแอ่นยังคงหาอาหารและอยู่ตามธรรมชาติอย่างอิสระและด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม มีการหมุนเวียนของกระแสลมฝั่งทะเลตะวันออกและตะวันตก จึงส่งผลให้เกิดแหล่งกำเนิดของรังนกบริสุทธิ์ชั้นเยี่ยม

จนถึงปัจจุบันเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาและค้นคว้าวิธีการเก็บรักษาดูแลรังนกทุกรังให้ดีที่สุด เมื่อนกทิ้งรังจึงรวบรวมไปสู่กระบวนการแปรรูปที่มีมาตรฐานถูกสุขอนามัย อีกทั้งยังสร้างความประทับใจด้วยบรรจุภัณฑ์ที่เรียบหรู และทันสมัย พร้อมส่งคุณค่าที่มากกว่ารักถึงมือคุณ…