Prapasuk

Clientบ้านปภาสุข - Prapasuk House
SkillGraphic / Facebookads / Photogaphy

Project Description

บ้านปภาสุข @สวนหลวง ร.​๙
 
 
แบบบ้านที่มีเอกลักษณ์พิเศษแตกต่างจากแบบบ้านสไตล์อื่นๆเนื่องจากได้มีการผสมผสานเชื่อมโยงความสวยงาม ของสถา-ปัตยกรรมในอดีตและสถาปัตยกรรมยุคปัจจุบันไว้อย่างลงตัว อีกทั้งได้เพิ่มความพิถีพิถันในการกำหนดรูปแบบฟังก์ชั่น การใช้งานภายในและภายนอกบ้านเพื่อให้สอดรับกับการใช้งานจริง ตามวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย
สร้างบ้านเหมือนอยู่เอง