Tag

พระราชบัญญัติ
ถ่ายรูป
การ ถ่ายภาพ ผู้อื่นนั้นก็อย่างที่เราทราบกันดี ว่าเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้มีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ โดยเนื้อหาหลักของกฎหมายอยู่ที่การคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
Read More