Category

Photography
ถ่ายรูป ด้วยมือถือ
การ ถ่ายรูป ให้สวยทำให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้รวดเร็วขึ้นในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยหลักที่สำคัญที่ดึงดูดลูกค้าไม่แพ้ตัวสินค้านั่นก็คือ รูปถ่ายสวยๆ เพราะการซื้อขายสินค้าออนไลน์ลูกค้าไม่สามารถสัมผัสกับสินค้าจริงได้ รูปถ่ายสินค้าจึงเป็นเสมือนปราการด่านแรกที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจว่าจะสนใจสินค้าของเราหรือไม่ ยิ่งถ้าเราโพสต์สินค้าสินค้าแบบเดียวกันผ่านแพลตฟอร์มที่มีผู้ขายเจ้าอื่นๆอยู่ด้วย
Read More
ถ่ายรูป
การ ถ่ายภาพ ผู้อื่นนั้นก็อย่างที่เราทราบกันดี ว่าเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้มีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ โดยเนื้อหาหลักของกฎหมายอยู่ที่การคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
Read More