ส่งต่อและแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ ยินดีที่เราได้เป็นส่วนหนึ่ง ใน “การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ”                  ให้กับน้องๆนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​

ว่าที่นักธุรกิจรุ่นใหม่ ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ได้ให้เกียรติ CEO ของ Vtacecommerce ทั้งสองท่าน ได้ไปถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกับเจ้าของธุรกิจ บริษัทพันทิพย์ และเจ้าของสื่อสิ่งพิมพ์              และโฆษณา ในนาม YEC สุราษฎร์ธานี ให้กับน้องๆ

#แบ่งปันประสบการณ์จากพี่สู่น้อง #YECSuratthani #หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี #VTACECommerce

Leave a Reply