เนื้อหาที่เรานำมาแบ่งปันว่าเข้มข้นแล้ว คำถามดีๆจากอาจารย์ช่วงสัมภาษณ์…..น่าปลื้มสุดๆค่ะ

ทีมงาน Vtac ทุกคน รู้สึกประทับใจความกล้าคิดกล้าแสดงออก และขอบคุณน้องๆที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมไปกับทีมงาน ซึ่งทำให้การสัมมนาในครั้งนี้มีคุณค่า พร้อมทั้งได้ข้อคิดกลับไปต่อยอดในการเรียนได้เป็นอย่างดี ตลอดจนคณาจารย์ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการสอนต่อไป

ขอบคุณท่านคณบดีคณะวิทยาการจัดการและคณาอาจารย์ทุกท่าน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของทิศทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ ที่ให้เกียรติเรา Vtac ได้มาพูดคุยแชร์ประสบการณ์ รวมไปถึงเป็นการแนะแนวนักศึกษาไปในตัว เพื่อชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มในอนาคตเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ การที่เราได้รู้ทิศทางของสิ่งเหล่านี้ก่อนจะทำให้เราสามารถรับมือ ปรับตัว พร้อมเรียนรู้ถึงเปลี่ยนแปลงในอนาคต

สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชน ที่สนใจต้องการให้ Vtac ไปแบ่งปันความรู้และบอกเล่าประสบการณ์ในการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซสามารถติดต่อมาได้ค่ะ พวกเรายินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ เพราะเราเชื่อว่า ในอนาคตธุรกิจอีคอมเมิร์ซจะเติบโตทั้งในภาคธุรกิจและภาคการศึกษา

ขอบคุณ อ.ทิวาพร ผู้จัดสัมมนาในครั้งนี้  

Related Posts

Leave a Reply