แม้ว่าเราจะมีคิวแน่นแค่ไหน แต่เรามีเวลาสำหรับน้องๆเสมอ หลังจากที่เปิดออฟฟิศใหม่เสร็จ บอสของเราก็ได้เดินทางไปสร้าง inspiration ให้กับน้องๆนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในหัวข้อ การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการประกอบอาชีพในอนาคต

ทีมงาน Vtac ทุกคน รู้สึกประทับใจความกล้าคิดกล้าแสดงออก และขอบคุณน้องๆที่ตั้งใจฟังและให้ความร่วมมือกับการตอบคำถามต่างๆของวิทยากร ซึ่งทำให้การบรรยายในครั้งนี้มีคุณค่ามาก สิ่งที่ได้นำไปแชร์ในวันนี้เป็นประสบการณ์ในการทำงานจริง ซึ่งนักศึกษาสามารถไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต

ขอบคุณดร.อารีรัตน์ ทศดีและคณาอาจารย์ทุกท่าน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต และให้เกียรติเรา Vtac ได้มาพูดคุยแชร์ประสบการณ์ รวมไปถึงเป็นการแนะแนวนักศึกษาไปในตัว พวกเรา Vtac หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่น้องๆได้รับในวันนี้ จะเป็นประโยชน์กับน้องๆไม่มากก็น้อย

สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชน ที่สนใจต้องการให้ Vtac ไปแบ่งปันความรู้และบอกเล่าประสบการณ์ในการทำธุรกิจออนไลน์สามารถติดต่อมาได้ค่ะ พวกเรายินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง

 

Related Posts

Leave a Reply