Tag

Sale page
7-เทคนิคสำหรับ-SEO-บน-Sale-Page
SEO คือ Search Engine Optimization เป็นวิธีการทางด้านการตลาดอีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจ การทำ SEO จะทำให้เว็บไซต์ที่ขายสินค้าหรือการบริการของเราติดหน้าแรกของ Google หรือขึ้นในหน้าแรกของ Google นั่นเอง โดยจะต้องกำหนดคำหรือ Keyword ที่กำหนดไว้ โดยไม่ต้องซื้อโฆษณา Google Ads
Read More