SSL คืออะไร

SSL ย่อมาจาก Secure Socket Layer คือเทคโนโลยีทางด้านความปลอดภัยสำหรับการเข้าถึงข้อมูล ที่จะทำให้เว็บไซต์ของเราป้องกันการดักจับข้อมูลต่างๆ และความเสี่ยงสูงจากการถูกโจรกรรมข้อมูลได้ยากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันเราได้ใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว   โดยสังเกตในส่วนหน้าเว็บไซต์ของเรา ที่จะขึ้น https  และมีรูปไอคอน “กุญแจ”

อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งบทบาทในการดำเนินธุรกิจทางการค้า หรือธุรกิจออนไลน์  ซึ่งจะทำให้ลดการเกิดความสูญเสียตามมาฝ่ายหลัง จากกลุ่มแฮกเกอร์  จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ควรติดตั้งค่า SSL ในการป้องกันข้อมูล

ทำไม SSL ถึงสำคัญ ?

  1. ความปลอดภัย

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ความปลอดภัยทาง Internet ไม่ได้ป้องกันข้อมูลได้ 100%  โดยแฮกเกอร์สามารถนำข้อมูลเราได้ไป แต่การได้ข้อมูลไปนั้น จะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถอ่านออกและถอดรหัสได้   แต่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับการติดตั้ง SSL เพื่อป้องกันการนำข้อมูลสำคัญเราไปได้

  1. ความน่าเชื่อถือ

ในการเข้าชมเว็บไซต์ จะทำให้ลูกค้าเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานมากยิ่งขึ้น หากเว็บไซต์ของท่านที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจทางการค้า หรือธุรกิจออนไลน์ที่มีการกรอกข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลบัตรเดรดิต สำหรับการใช้จ่ายๆทุกกรณี ท่านต้องให้ความอุ่นใจสำหรับลูกค้าท่านในการใช้งาน

โดยสังเกตจากภาพตัวอย่าง ที่เว็บไซต์ไม่ได้ติดตั้ง SSL หรือ ไม่มี https จะขึ้นการแจ้งเตือน Your connection is not private

  1. อันดับ Ranking เว็บไซต์

ปัจจุบัน Google ได้ให้ความสำคัญกับการให้คะแนนในการจัดลำดับ Ranking ของเว็บไซต์ที่มีการติดตั้ง SSL Certificate เพิ่มมากขึ้น โดยจะมีผลถึงการทำงานของ SEO ซึ่งจะการทำเว็บไซต์ของท่านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการอยู่หน้าแรกๆ Search Engine อย่าง Google 

  1. ใบรับรอง SSL

บนเว็บไซต์ของเรา จะมีการแสดงใบรับรอง SSL Certificate (ตามรูปดังกล่าว) จะเพิ่มความน่าเชื่อถือ และปกป้องการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น โดยจะได้รับประกันของแต่ละประเภทที่เราสมัครไป หากเกิดความเสียหาย เราสามารถแจ้งเคลมได้ และมีอายุการใช้งาน อย่าบ่อยให้ SSL ของท่านต้องหมดอายุ ควรต่ออายุการใช้ง่ายไว้อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

Related Posts

Leave a Reply