Day

December 12, 2020
ถ่ายรูป ด้วยมือถือ
การ ถ่ายรูป ให้สวยทำให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้รวดเร็วขึ้นในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยหลักที่สำคัญที่ดึงดูดลูกค้าไม่แพ้ตัวสินค้านั่นก็คือ รูปถ่ายสวยๆ เพราะการซื้อขายสินค้าออนไลน์ลูกค้าไม่สามารถสัมผัสกับสินค้าจริงได้ รูปถ่ายสินค้าจึงเป็นเสมือนปราการด่านแรกที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจว่าจะสนใจสินค้าของเราหรือไม่ ยิ่งถ้าเราโพสต์สินค้าสินค้าแบบเดียวกันผ่านแพลตฟอร์มที่มีผู้ขายเจ้าอื่นๆอยู่ด้วย
Read More