เรียนสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ (รุ่น2)

เรียนจริง ทำจริง จับมือทำทุกคน

ส่วนหนึ่งของบรรยากาศ คลาสเรียนสร้างเว็บไซต์ของ Vtacecommerce แอดมินขอเป็นตัวแทนทีมงานทุกคน

ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่านที่ให้ความสนใจ และตั้งใจให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมสำหรับการสร้างเว็บไซต์วันแรก ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นกันเอง 

Related Posts

Leave a Reply